საკადასტრო და გეოდეზიური სამუშაოები საქართველოს მთის კურორტებზე

12 ივნისი 2019 - 25 დეკემბერი 2019

ჩვენმა საველე გუნდმა კიდევ ერთი პროექტი დაასრულა, რომელიც მთის კურორტების განვითარების კომპანიასთან თანამშრომლობით განხორციელდა.

პროექტი  ითვალისწინებდა საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებზე, გუდაურში, ბაკურიანში, გოდერძის უღელტეხილსა და სვანეთში, მთის კურორტების კომპანიის ბალანსე არსებული ობიექტებისა და მიწის ნაკვეთების საველე აზომვებსა და კადასტრში სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადებას.

ამას გარდა პროექტის ფარგლებში მომზადდა შენობა-ნაგებობების ინტერიერისა და ექსტერიერის დეტალური არქიტექტურული ანაზომები და 3D ელექტრონული მოდელები. ასევე დაიკვალა საბაგიროს საყრდენი ანძები და შესრულდა საპროექტო გზების პროფილების ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური სამუშაოები.

საკადასტრო და გეოდეზიური სამუშაოები საქართველოს მთის კურორტებზე