მდინარე ვერეს ხეობის წყნეთი-ახალდაბის მონაკვეთის გეოდინამიკური პროცესების საინჯინრო-გეოლოგიური რუკის შექმნა

1 ივლისი 2017 - 31 ივლისი 2017

2017 წლის ივლისის თვეში კოპანია იდეა დიზაინ ჯგუფმა, შპს. კავკასუს როუდ პროჯექტთან თანამშრომლობის საფუძველზე შეადგინა მდინარე ვერეს ხეობის წყნეთი-ახალდაბის მონაკვეთის გეოდინამიკური პროცესების საინჯინრო-გეოლოგიური რუკა და მოამზადა ანგარიშები.

პროექტის ფარგლებში მდინარე ვერეს ხეობის წყნეთი ახალ-დაბის მონაკვეთზე ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები: საველე აზომვები, კოორდინატების აღება, ატრიბუტული მონაცემთა მოგროვება და დამუშავება. 

მდინარე ვერეს ხეობის წყნეთი-ახალდაბის მონაკვეთის გეოდინამიკური პროცესების საინჯინრო-გეოლოგიური რუკის შექმნა

უახლესი პროექტები