მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ოფიციალური ვებ საიტი

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული 

ვებსაიტის მისამართი: http://mkrailway.ge

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ვებსაიტის დიზაინისა და სამართავი პანელის შექმნასთან ერთად, მომზადდა ორიგინალური ინტრო და რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთის (მარაბდა-კარწახი) რუკა Flesh ტექნოლოგიის გამოყენებით:  http://www.mkrailway.ge/main.php?page=20&lan=geo 

ასევე შეიქმნა ახალქალაქის რკინიგზის სადგურის სამგანზომილებიანი მოდელი:  http://www.mkrailway.ge/main.php?page=45&mn=20&lan=geo

 

შესრულებული ამოცანები:
 
ტექნოლოგია:
 
 • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
 • ფლეშ ინტროს შექმნა
 • ახალქალაქის სადგურის სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა
 • ვებ საიტის მონაცემთა სამართავი პანელი
 • ვებსაიტის ატვირთვა და ტესტირება
 • მომხმარებელთა ტრეინინგი
 • ვებ პორტალის ტექნიკური მხარდაჭერა
 • XHTML/HTML5/CSS
 • AJAX/jQuery
 • PHP/MySQL
 • Flash/ActionScript/XML
 • 3dx Max

 

შეხვედრა