საქართველოს კედლის რუკა LUCA POLARE-სათვის

01 September 2019 - 15 September 2019

LUCA POLARE-ს საქართველოს კედლის რუკა შექმნილია მისი შიდა მოხმარებისთვის. მასზე დატანილია LUCA POLARE-ს ყველა მოქმედი ობიექტი ადგილმდებარეობის მიხედვით.

 

დამკვეთი: სანაყინეების ქსელი "LUCA POLARE"

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

  •  კედლის რუკის დიზაინის შექმნა
  •   Adobe Photoshop CS5
  •   Adobe Illustrator CS5
საქართველოს კედლის რუკა  LUCA POLARE-სათვის