კოოპერატივი "კონას" ბრენდინგი

04 October 2016 - 11 December 2017

შეგიძლიათ იხილოთ კოოპერატივ "კონას" პრეზენტაცია რუსთავი 2-ის დილის ეთერში:

http://rustavi2.com/ka/video/21025?v=2

სტატუსი: დასრულებული

მისამართი: http://www.kona.bio/index.html 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • პროდუქტების კატალოგის დიზაინის შექმნა
  • ბანერის დიზაინი
  • სავიზიტო ბარათის დიზაინი
  • სატიტულო ფურცლის დიზაინი

 

  • Adobe Photoshop CS5
  • Adobe Illustrator CS5
შეხვედრა