კომერციული ვებპორტალის მონაცმეთა სამართავი პანელის დეველოპმენტი

15 November 2016 - 15 November 2016

სტატუსი: დასრულებული

მისამართი: www.hypershop.ge;

 http://www.hyper-shop.ru/

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:

 

  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

 

  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
კომერციული ვებპორტალის მონაცმეთა სამართავი პანელის დეველოპმენტი
შეხვედრა