კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრის ვებგვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი

15 იანვარი 2021 - 15 აპრილი 2021

კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი 2019 წელს დაფუძნდა და ფუნქციონირებას აგრძელებს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის ბაზაზე. 

ცენტრის მისიაა - ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა საქართველოში. 

იდეა დიზაინ ჯგუფმა მოამზადა კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრის ვებგვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი 

დამკვეთი : კახეთის სამხარეო გავითარების ცენტრი

დონორი: World Vision

http://kadc.ge/ka

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ვებ პლატფორმის დიზაინის შექმნა

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

·         ვებ პლატფორმის ტესტირება და გაშვება

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         ტექნიკური მხარდაჭერა

  • Adobe Photoshop
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Laravel FrameWork

 

კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრის ვებგვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი