„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) პროექტის ვებსაიტის რედიზაინი და დეველოპმენტი

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: მიმდინარე

განხორციელებული პროქტების ინტერაქტიული რუკის

დეველოპმენტი - http://ewmi-prolog.org/map/index_ka.html 

http://ewmi-prolog.org/

 
შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის რედიზაინი
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შედგენა
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) პროექტის ვებსაიტის რედიზაინი და დეველოპმენტი
შეხვედრა