კავკასნათის ლოგოს დიზაინის შექმნა

01 July 2020 - 27 July 2020

იდეა დიზაინ ჯგუფმა დაამზადა ქართული თხილის კომპანიის კავკასნათის ლოგო. 

 

შესრულებული სამუშაო:

  •  ლოგოს დიზაინის შექმნა

ტექნოლოგია:

  • Adobe Illustrator CS5