იუსტიციის სახლის ინტრანეტის დეველოპმენტი

09 October 2018 - 09 October 2018

იუსტიციის სახლი წარმოადგენს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც მოქალაქეებს აწვდის სხვადასხვა საჯარო უწყებებისა და კერძო სექტორის მრავალ სერვისს.

იუსტიციის სახლის ინტრანეტი წარმოადგენს თანამშრომელთა კომუნიკაციის ეფექტურ ინსტრუმენტს, რომელიც ეხმარება მათ შიდა ინფორმაციის გაცვლასა და ზოგადად, ყოველდღიურ საქმიანობაში. 
 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ვებსაიტის ფუნქციონალის შექმნა

·         აპლიკაციის ტესტირება და ატვირთვა                       

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         აპლიკაციის ტექნიკური მხარდაჭერა

  • PHP/mySQL
იუსტიციის სახლის ინტრანეტის დეველოპმენტი
შეხვედრა