ინსტიტუტის ოფიციალური ვებსაიტის სამართავი პანელისა და ფაგების მონაცემთა ბაზის შემუშავება

15 November 2016 - 15 November 2012

სტატუსი: დასრულებული

მისამართი: http://www.eliava-institute.org/

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:

 

  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

 

  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
ინსტიტუტის ოფიციალური ვებსაიტის სამართავი პანელისა და ფაგების მონაცემთა ბაზის შემუშავება