თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

01 November 2018 - 31 December 2018

2018 წლის ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში კომპანია იდეა დიზაინ ჯგუფმა, შპს. ბიზნეს ჯგუფთან თანამშრომლობისა და მათ მიერ მოწოდებული მასალების საფუძველზე დაამზადა თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო გეოლოგიური რუკა. 

 

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება
შეხვედრა