ვებ გეოსაინფომრაციო სისტემის შექმნა და ინტეგრაცია შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში"

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

შესრულებული ამოცანები - 

  1. სერვერული გეოსაინფორმაციო სისტემის აწყობა:
  2. სერვერული გეომონაცემთა ბაზის სტრუქტურის განსაზღვრა; 
  3. მომხმარებლების შექმნა და წვდომის უფლებების განსაზღვრა;
  4. მრავალმომხმარებლიანი რედაქტირების გარემოს აწყობა;
  5. არსებული მონაცემების გადატანა სერვერულ გეომონაცემთა ბაზაში; 
  6. მონაცემების ხარისხის კონტროლი;  ვებ გის-ის აგება;
  7. რუკების დიზაინი; 
  8. ანალიტიკური ფუნქციონალის შემუშავება, 
  9. საველე მონაცემთა გადამოწმება საპილოტე ტერიტორიაზე, 
  10. გის სისტემაში მონაცემთა შეტანის მონიტორინგი
ვებ გეოსაინფომრაციო სისტემის შექმნა და ინტეგრაცია შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში"
IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge