ვებ გეოსაინფომრაციო სისტემის შექმნა და ინტეგრაცია შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში"

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

შესრულებული ამოცანები - 

  1. სერვერული გეოსაინფორმაციო სისტემის აწყობა:
  2. სერვერული გეომონაცემთა ბაზის სტრუქტურის განსაზღვრა; 
  3. მომხმარებლების შექმნა და წვდომის უფლებების განსაზღვრა;
  4. მრავალმომხმარებლიანი რედაქტირების გარემოს აწყობა;
  5. არსებული მონაცემების გადატანა სერვერულ გეომონაცემთა ბაზაში; 
  6. მონაცემების ხარისხის კონტროლი;  ვებ გის-ის აგება;
  7. რუკების დიზაინი; 
  8. ანალიტიკური ფუნქციონალის შემუშავება, 
  9. საველე მონაცემთა გადამოწმება საპილოტე ტერიტორიაზე, 
  10. გის სისტემაში მონაცემთა შეტანის მონიტორინგი
ვებ გეოსაინფომრაციო სისტემის შექმნა და ინტეგრაცია შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში"
შეხვედრა