ელექტრონული სასწავლო პლატფორმის დეველოპმენტი

4 აპრილი 2021 - 7 აპრილი 2021

დამკვეთი: საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია (ცესკო)

სტატუსი: დასრულებული

ელექტრონული სასწავლო პლატფორმა შეიქმნა 2020 წელს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისა (ცესკო) და საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის ინიციატივით.

იდეა დიზაინ ჯგუფმა განახორციელა სასწავლო პლატფორმის დეველოპმენტი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მოქალაქეს მიეცა შესაძლებლობა ინფორმაცია მიიღოს საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, ამავე სივრცეში გაიაროს ტესტირება და მიიღოს ელექტრონული სერტიფიკატი. 
 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:
  • ვებ აპლიკაციის დიზაინის შექმნა და დეველოპმენტი
  • ვებ აპლიკაციის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • ASP.NET Core MVC,
  • DB:MSSQL