დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

11 December 2017 - 11 December 2017

გეომონაცემთა ბაზის შემუშავება, რომელიც აღწერს გზებისა და მის გასწვრივ არესებული ობიექტების (მილები, ხიდები, კედლები, კიუვეტები და აშ) მახასიათებლებს, მონაცემთა მოგროვება ველზე, მონაცემთა კამერალური დამუშავება და ყველა რაიონის გზის (833 კმ) რუკების დამზადება.

დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება
IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge