დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტი

30 November 2016 - 30 November 2016

სტატუსი: დასრულებული

მისამართი: http://ncadr.tsu.ge

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტი
შეხვედრა