ბრიტანული წიგნისთვის A Walk By the Sea by John Brant Chatterton საილუსტრაციო რუკების დამზადება

11 December 2017 - 11 December 2017

დამკვეთის მიერ მოწოდებული მასალის დამუშაევა და წიგნის საილუსტრაციო მაღალი ხარისხის 13 ცალი რუკის მომზადება და კარტოგრაფიული გაფორმება

 

შეხვედრა