ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის, ბორჯომის ნაკრძალისა და ნეძვის აღკვეთილი საზღვრის დადგენა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ამოცანები:

  1. ტერიტორიის საზღვრის მიმდებარე პერიმეტრზე მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით საველე სამუშაოების განხორციელება;
  2. მოსაზღვრე მიწის ნაკვეთების შესაბამისი დოკუმენტების მოძიება და ანალიზი;
  3. ტერიტორიის საზღვრის შუალედური რუკის მომზადება და შეთანხმება დამკვეთთან;
  4. რუკებისა და მიწის რეგისტრაციის დოკუმენტების  მომზადების კამერალური სამუშაოების უზრუნველყოფა.

 

 

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის, ბორჯომის ნაკრძალისა და ნეძვის აღკვეთილი საზღვრის დადგენა
შეხვედრა