ბრენდირებული რუკები Radisson Blu Hotel-სა და Colosseum-სათვის

11 December 2017 - 11 December 2017

რუკები ერთი წლის განმავლობაში განთავსდება სასტუმროების მიმღებში და ხელმისაწვდომი იქნება, როგორც სასტუმროში ჩამოსული ტურისტებისთვის, აგრეთვე ვიზიტორებისთვის.

 

ბრენდირებული რუკები Radisson Blu Hotel-სა და Colosseum-სათვის
შეხვედრა