აჭარაში მდებარე ტერიტორიებისთვის 6 ტურისტული რუკის შედგენა

01 June 2017 - 13 May 2019

2017 წლის ივნისი-დეკემბრის თვეებში, კომპანია იდეა დიზაინ ჯგუფმა ტურისტული განვითარების დააგენტოს დაკვეთით შეადგინა აჭარაში მდებარე ტერიტორიებისთვის 6 ტურისტული რუკა. 

პროექტის ფარგლებში კოორდინატების აღების გზით დაზუსტდა რუკაზე დასატანი მარშრუტები, ასევე შეიქმნა რუკის დიზაინი და გაფორმდა კარტოგრაფიულად. 

აჭარაში მდებარე ტერიტორიებისთვის 6 ტურისტული რუკის შედგენა
შეხვედრა