აწარმოე საქართველოშის ვებსაიტის დიზაინის შექმნა და დეველოპმენტი

01 February 2018 - 29 August 2018

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ ერთ-ერთი პირველი სახელწიფო უწყებაა საქართველოში, რომლის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა.

დინამიური ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, სააგენტო აერთიანებს სამ კომპონენტს:

  • „აწარმოე საქართველოში ‒ ბიზნესის“ მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების/სასტუმროების შექმნისა და არსებული საწარმოს/სასტუმროს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.
  • „აწარმოე საქართველოში ‒ ექსპორტის“ მიმართულების მიზანია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია, ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა საერთაშორისო ბაზრებზე, ქართული პროდუქტების ექსპორტის მოცულობის ზრდა და საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება.
  • „აწარმოე საქართველოში - ინვესტიციის“ მიმართულების მიზანია საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  მოზიდვა,  ხელშეწყობა და განვითარება. აღნიშნული მიმართულება წარმოადგენს ერთგვარ მედიატორს უცხოელ ინვესტორებსა და საქართველოს მთავრობას შორის.

 

ჩვენმა გუნდმა დაუმზადა ვებსაიტი აწარმოე საქართველოშის.

სტატუსი: დასრულებული

http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:

ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა

 

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

 

·         ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა

 

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

 

·         ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

  • Adobe Photoshop
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Laravel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აწარმოე საქართველოშის ვებსაიტის დიზაინის შექმნა და დეველოპმენტი
შეხვედრა