"აღმოსავლეთ პარტნიორობა - საზღვრის ინტეგრირებული მართვის - განვითარებისა პროექტის" ლოგოს, ბრენდული მასალებისა (ბანერები, ბროშურა, ლიფლეტი, ბლანკი, კონვერტი და აშ) და ვებპორტალის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: მიმდინარე

http://www.eap-ibm-capacitybuilding.eu

შესრულებული ამოცანები: ტექნოლოგია:
 • პროექტის ლოგოს და  ბრენდული მასალების (ბანერები, ბროშურა, ლიფლეტი, ბლანკი, კონვერტი და აშ) დიზაინის შექმნა
 • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
 • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
 • ტესტირება
 • მონაცემთა ადმინისტრატორის ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
 • ვებსაიტის სრული ტექნიკური და ინფორმაციული მხარდაჭერა
 • Adobe Photoshop CS5
 • Adobe Illustrator CS5
 • XHTML/HTML5/CSS
 • AJAX/jQuery
 • PHP/MySQL
"აღმოსავლეთ პარტნიორობა - საზღვრის ინტეგრირებული მართვის - განვითარებისა პროექტის" ლოგოს, ბრენდული მასალებისა (ბანერები, ბროშურა, ლიფლეტი, ბლანკი, კონვერტი და აშ) და ვებპორტალის შექმნა
IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge