აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ვებსაიტის რედიზაინი და მოდიფიკაცია

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://eeu.edu.ge/

 

შესრულებული ამოცანები: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტი დიზაინის შექმნა
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
  • ტესტირება
  • ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ვებსაიტის რედიზაინი და მოდიფიკაცია
შეხვედრა