არასამთავრობო ორგანიზაცია "პარსას" ოფიციალური ვებგვერდის რედიზაინი და მოდიფიკაცია

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://www.parsa.ge/

 

შესრულებული ამოცანები: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტი დიზაინის შექმნა
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
  • ტესტირება
  • ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  •  
არასამთავრობო ორგანიზაცია "პარსას" ოფიციალური ვებგვერდის რედიზაინი და მოდიფიკაცია