ანტიკურობის რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში

30 November 2016 - 30 November 2016

სტატუსი: დასრულებული

მისამართი: http://classicaltradition.tsu.ge/

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
ანტიკურობის რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში
შეხვედრა