ალტე უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებპორტალის დიზაინი და დეველოპმენტი

1 ივნისი 2023 - 25 მარტი 2024

ალტე უნივერსიტეტი ქმნის დინამიკურ აკადემიურ სივრცეს, სადაც ცოდნის მიღება, გაზიარება და ახალი ცოდნის შექმნა, სიღრმისეული კვლევის, ინოვაციისა და ინტერდისციპლინური თანამშრომლობის გზით ხორციელდება.

ჩვენი კომპანია ალტე უნივერსიტეტის დიდი ხნის მეგობარი და პარტიონორია საინფორმაციო ტექნოლოფიების მიმართულებით.

ამ პროექტზე ალტე უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა 2023 წლის ზაფხულში დავიწყეთ.ახალი ორიგინალური დიზაინისა და უნივერსიტეტის სპეციფიკაზე მორგებული ფუნქციონალური ვებპლატფორმის ტექნიკური დავალების შემუშავებით, ხოლო შემდგომ, ვებდიზაინისა და დეველოპმენტის სრული პაკეტის შეთავაზებით დაიგეგმა და განხორციელდა ალტეს ვებსაიტის სრული რედიზაინის პროექტი.

პროექტის განხორციელების ფარგლებში შესრულდა შემდეგი სამუშაო:

 • არსებული ვებსაიტის ანალიზი, უნივერსიტეტის მოთხოვნილების კვლევა და ახალი ოფიციალური ვებპლატფორმის დეველოპმენტისთვის საჭირო დეტალური ტექნიკური დავალების შემუშავება;;
 • ახალი ვებპლატფორმის ორიგინალური დიზაინის შექმნა
 • ვებდეველოპმენტი, ტესტირება და გამოქვეყნება. https://alte.ge/ 

 

 შესრულებული სამუშაო:

        ტექნოლოგია:

 • ვებდიზაინი 
 • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
 •  ტესტირება და გამოქვეყნება
 • მომხმარებელთა ტრენინგი მონაცემთა მართვაში
 • ვებპლატფორმის ტექნიკური მხარდაჭერა
 • Figma
 • XHTML/HTML5/CSS
 • JavaScript/Typescript (jQuery, React)
 • PHP/MySQL
 • Laravel Framework
 • Google Map
 • Google Analytics 
ალტე უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებპორტალის დიზაინი და დეველოპმენტი