ააიპ ბრიჯი - ორგანიზაციის ოფიციალური ვებსაიტის დამზადება

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://www.bridge.org.ge/

https://www.facebook.com/ngobridge/?fref=ts

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის დიზაინის მოდიფიკაცია/ფუნქციონალური დახვეწვა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
ააიპ ბრიჯი - ორგანიზაციის ოფიციალური ვებსაიტის დამზადება
შეხვედრა