ააიპ არბიტრაის ინიციატივა საქართველოში, ორგანიზაციის ოფიციალური ლოგოს, ბანერებისა და ვებსაიტის დიზაინი, დეველოპმენტი

27 May 2013 - 27 May 2014

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ლოგოსა და ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
ააიპ არბიტრაის ინიციატივა საქართველოში, ორგანიზაციის ოფიციალური ლოგოს, ბანერებისა  და ვებსაიტის დიზაინი, დეველოპმენტი
შეხვედრა