საკადასტრო და ტოპოგრაფიული ნახაზები საფრანგეთის საელჩოსთვის

28 მაისი 2021 - 30 ივლისი 2021

ჩვენმა საამზომველო ჯგუფმა დაასრულა მორიგი პროექტი, რომელიც საფრანგეთის საელჩოსთვის საკადასტრო და ტოპოგრაფიული ნახაზების მომზადებას ითვალისწინებდა.  

თავდაპირველად საელჩოს კუთვნილ ტეროტორიაზე შესრულდა დეტალური ტოპოგრაფიული აზომვა და მომზადდა ტოპო გეგმა.  

შემდგომ განხორციელდა ტერიტორიაზე არსებული შენობის დეტალური აზოვა, რაც მოიცავდა: გეგმების, ფასადების,  სახურავის, საძირკვლის და მზიდი კოონსტრუქციების დეტალური ანაზომების აღებას, ელქტრო ტაქეომეტრის და  ლაზერლი მანძილმზომების გამოყენებით.  

ანაზომების მიხედვით მომზადდაა 1:100 მასშტაბის გეგმები, ჭრილები და ფართობის კალკულაციები AutoCAD-ის გამოყენებით,  საელჩოს მიერ წინასწარ მითითებული სტანდარტების მიხედვით.