საკონტაქტო ინფორმაცია

სერვისების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად:


Mobile   (+995) 599274454  -  ვებ და მობილური აპლიკაციების შექმნა, IT კონსულტაცია

          (+995) 599676202  -  გრაფიკული დიზაინი, ბრენდინგი, ტრენინგები

          (+995) 599115600  -  გეო-საინფორმაციო სისტემები და რუკების დამზადება


Address  გვაზაურის ქუჩა 17, 0192, თბილისი, საქართველო
 

Email  info@ideadesigngroup.ge

შეხვედრის დანიშვნა