საკონტაქტო ინფორმაცია

     მისამართი: გვაზაურის ქუჩა N17, 0192, თბილისი, საქართველო  
 

    ტელეფონი: +995 32218 36 25 

 

  მობილური: +995 599274454

 

    ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge

 

შეხვედრის დანიშვნა

შეხვედრა