საკონტაქტო ინფორმაცია

გვაზაურის ქუჩა N17, 0192, თბილისი, საქართველო  

+995 32218 36 25 

ვებ დიზაინი და დეველოპმენტი: +995 599274454

საველე აზომვები და მონაცემთა შეგროვება: +995 599115600

გრაფიკული დიზაინი და ბრენდინგი: +995 599676202

info@ideadesigngroup.ge

 

შეხვედრის დანიშვნა